Download
Rådgivning
Ferie - Fritid
Arkiv
Støttetimer Århus
DH
Handicapråd
facebook
Husk at tjekke arkiv, hvis du er interesseret i materiale fra kurser ol.

Ledsage kort

Klik her


Busserne i Aarhus er i realtid- vist med ca 15-30 sekunders forsinkelse.

Link her

Aarhus Kommune tilbagebetaler ledsagerudgifter

Socialforvaltningen i Aarhus Kommune stoppede, fra starten af 2014, med at opkræve betaling hos borgere, der har haft pædagogisk personale med på ferieture og udflugter.......læs mere


Guide

til autismevenlig kommunikation i sagsbehandling
Se under Download


Ungeklubben

for alle unge mellem 15 og 25 år med autisme.
se aktivitetetskalender her - Efterår 2017


Dansebørn med særlige behov

Hvem: Børn med særlige behov fra ca. 6-18 år
Let's Dance - Lystrupvej 1 F - 8240 Risskov
Se tidspunkter og beskrivelse her


STU4 - Århus

Brochure fra Lyngå
Den 3 årige uddannelse på STU4
Klik her

Samtaleforløb

i Aarhus området for piger og kvinder med diagnosen Aspergers Syndrom samt deres familie.
Læs mere her


Er du ung med ASF?

- føler du dig ensom
- savner du en ven

Prøv at kontakte: EnsomUng.dk
Det er en chat side under ungdommens røde kors.
Der er også arrangementer for unge.

Ophør eller ændring af løbende bevilling

Kan en kommune ændre eller stoppe en løbende bevilling med få ugers varsel,
således at borgeren ikke får mulighed for at indrette sig på den nye situation?
Praksisnyt fra DUKH: nr. 13 - marts 2012

Støtte til studerende

Århus universitet tilbyder støtte til studerende med Asbergers Syndrom
Læs mere her

Autisme forsker netværk i Århus

Skulle du som har autisme, have lyst til at deltage i forskningsforsøg, så er
http://autismaarhus.dk
måske noget for dig. Linket er til deres hjemmeside, dog p.t. kun på engelsk.
 

Gode tilbud til dig fra din kredsforening:

Stjernerne
hold for specialklassebørn

Glade og aktive børn - tons og tummel – trygge rammer - en masse redskaber på gulvet og sansemotorisk træning. Det er stikordene for STJERNERNE.
Det er et lille hold og foregår i Løsning

Se mere om holdet og tilmelding her

Ide til et projekt for ensomme piger i alderen 13 til 16 år i Skanderborg kommune

Er du mor eller far til en ensom pige mellem 13 og 16 år og bor du i Skanderborg, så læs her?

Projektet tænkes som en klub for unge ensomme piger med forskellige diagnoser. Selve konceptet, skal I som forældre selv være med til at udvikle.

Læs hele projekt oplæg og kontaktoplysninger her

Tema aften om Sociale historier

Tirsdag 28 august kl.19-22
Parkvejens skole Nølevvej 4 8300 Odder

Vi afholder en temaaften om det pædagogiske redskab der hedder Sociale Historier, en visuel måde til at indføre nye ting og begreber i børn med autismes liv.
Birgit Willum der er pædagogisk konsulent på Langagerskolen og har mange års erfaring i brugen af Sociale historier, kommer og fortæller om hvordan man opbygger og bruger Sociale historier i opdragelsen af børn med autisme.

Tilmelding senest 25 august. info@autismeoj.dk

Autisme og sanser

Den 10 september 2018, kl. 19.00-21.30
Den store sal i Kulturhuset Randers, Stemannsgade 2, 8900 Randers C

Se indbydelse her

Entre: 50 kr. betales ved indgangen.
Tilmelding senest den 6. september på valnodde@yahoo.dk

Fyraftensmøde om autisme og seksualitet hos voksne

Tirsdag den 11. september2018 kl. 17-19.30.
Jægergårdens forhal. Værksmestergade 15 8000 Århus.

Dette fyraftensmøde henvender sig til pædagoger og forældre til voksne med autisme.
Se indbydelse, program og tilmelding her

Bo Hejlskov kommer til Århus. 

15/11 2018 kl. 19-22
Jægergården. Værkmestergade 15 Århus C.
Se indbydelse her

Pris 200 for medlemmer 400 for alle andre.
Tilmelding sker ved indbetaling på konto. 9395 3255611746 samt på info@autismeoj.dk 
Vi har kun 300 pladser, så først til mølle og senest 1/11.
Nyt om netværksgrupper i din kredsforening:

Netværksgruppen for forældre til børn og unge med ASF i Favrskov Kommune

Mødes tirsdag den 13/3 kl. 19.00 i Sundhedscentret, Hovvej i Hadsten

Aldersforskellen på børnene er der stor spredning på, så alt afhængig af fremmødet, kunne vi dele os op i mindre grupper.
Her kan vi mødes og udveksle erfaringer, tips, vink, vejledning samt glæder og sorger om vores børn og unge med ASF.

Tilmelding sker senest 10/3 hos
Heidi Lading  på tlf. 20224982

Bor man i Århus og har man lyst til at være med i et fysisk forældrenetværk uden deltagelse af børn.

kontakt:
Charlotte Dickmann Jensen
86221862
Når der er nok der har tilmeldt sig, melder Charlotte ud hvor og hvornår første møde bliver, Charlotte vil facilitere med mødelokale og praktisk hjælp.

Netværksgruppe for bedsteforældre til børn med autisme

Vi mødes næste gang tirsdag den 14. marts kl. 17-19 i DE9's lokaler på Psykiatrisk Hospital, Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov.
Her kan du udveksle erfaringer med andre bedsteforældre og tale om de glæder og sorger der følger med, når ens barnebarn har autisme.

Interesserede kan henvende sig til Dorthe Rasmussen.
dorthehenriksen2@gmail.com

Busserne 17 og 20 kører til Psykiatrisk hospital

Ny netværksgruppe i Århus

Har du autisme? Bor du i Aarhus Kommune? Og har du lyst til at mødes med andre med autisme under trygge rammer? Så er en netværksgruppe måske noget for dig.
Læs mere her

Pårørende til mennesker med ASF

Opstart af netværksgruppe
Er du pårørende til en, som har en autisme spektrum forstyrrelse (ASF)?
Læs mere her

UngeKlubben

UngeKlubben i Aarhus er en klub for unge med autisme i alderen 15-25 år.
Vi mødes hver anden mandag kl.17-21 i Ungdomscentret, Skanderborgvej 156, Aarhus.

Før klubaftenerne vil i få tilsendt en indbydelse, så i kan se hvilke arrangementer, der er planlagt. Det kan være fælles madlavning, filmaften, brætspil, ture ud af huset og meget mere. Har du selv gode ideer til arrangementer, vil vi gerne høre om dem. Du kan på facebooksiden ”UngeKlubben i Viby” se billeder og information fra tidligere arrangementer. Fremover vil klubbens facebookside hedde ”UngeKlubben”. Ønsker du at høre mere om klubben kan du kontakte

dorthehenriksen2@gmail.com eller Unge-Klubben@hotmail.com

Ny unge-gruppe i Randers for unge med ASF

Er du mellem 15-18 år og bor i Randers omegn? Har du også erfaring med det at være ung med ASF og har du lyst til at møde, samt dele din erfaring med andre unge i samme bås?

- Så lukker Landsforeningen for Autisme, Kreds Østjylland, i samarbejde med Selvhjælp Randers, dørene op for en ny netværksgruppe i Randers hver anden lørdag fra d. 10 september i tidsrummet kl. 14.00-16.00.
 
 Adressen er "Frivillighedens Hus, Frivilligværket og Selvhjælp Randers", Kirketorvet 2A (baghuset) 8900 Randers C
Deltagelse i gruppen er gratis og man skal ikke være visiteret dertil via sagsbehandler eller lign. Man skal blot være ung og have lyst til at være en del af et fællesskab med andre unge med ASF
Temaet for gruppen er social samvær, vidensdeling og erfaringsudveksling.
Her vil der være mulighed for hygge, spil, samtaler i det omfang man vil, samt læring og samtaler om det at være ung med ASF. Der vil være to tovholdere på projektet som glæder sig til at møde jer og høre jeres historier og sparre med jer i det omfang I har behov for.
Det vil blive en gruppe hvor I har mulighed for at være med til at præge dagsordenen både i forhold til indhold og rammer.
Vi glæder os til at se møde jer. 

Hvis dette har interesse kontakt Elisabeth Sørensen på E-mail: valnodde@yahoo.dk
Øvrige tilbud fra din kredsforening:

STU - Special Minds

Special Minds tilbyder den 3 årige Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) målrettet unge i alderen 16-25 år med autismeprofil eller tilsvarende træk, uden diagnose.

Med særligt fokus på den unges forudsætninger, er her mulighed for opkvalificering af bl.a. dansk og matematik på 9.-10- klasses niveau, Hf-enkeltfag som fjernundervisning og mulighed for at arbejde med IT-discipliner, såsom test og programmering.

Tilbuddene foregår i tæt samarbejde med vores erhvervsafdeling og er rettet mod voksenlivet og de kompetencer, der efterspørges. Hermed får den unge med autisme mulighed for at leve et selvstændigt voksenliv med minimal støtte og øget livskvalitet.

Læs mere om STU Special Minds på vores hjemmeside https://specialminds.dk/stu-uddannelse/

8 Gode råd

efter Målgruppeafklaring i Århus Kommune
hent - og læs dem her

Aarhus får ny gymnasial uddannelse for unge og voksne med autisme

Undervisningsministeriet har netop givet VUC Aarhus lov til at tilbyde den 2-årige HF-uddannelse for kursister med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Uddannelsen starter i august 2017.

Læs mere på Aarhus VUC - her

Video - børn med handicap - Århus Kommune

Børn og unge med handicap og deres familier kan få støtte og vejledning hos Handicapcentret for Børn. I videoen kan du både høre mere generelt om centret og få input til, hvordan vi kan samarbejde med barnet i centrum.....Læs mere

Familier i Århus søges til "Play-project" legetræning.

Jeg søger 2-3 familier i Aarhus, som kunne være interesserede i at "legetræne" deres barn efter "Play-project"-metoden (floortime therapy). Det er kort fortalt en form for træning, som styrker barnets sprog, kommunikation og sociale kompetencer. Det er især velegnet til børn fra 2,5 - 7 år.

Tilbuddet findes pt. kun i Roskilde kommunen, men hvis vi kan samle 3-4 familier her i Århus, vil konsulenten fra Roskilde gerne holde et oplæg for os i Århus og evt. også komme herover ca. en gang om måneden til supervision. Det kan bevilges som hjemmetræning gennem kommunen.

Se mere info på nedenstående link og skriv til mig, hvis I kunne være interesseret på gittsen@hotmail.com

http://roskildeautismeraadgivning.dk/legetraening.asp

Invitation til deltagelse i Forskningsprojektet MYmind-­‐DK

Effekten af mindfulness for unge med en autisme spektrum forstyrrelse og deres forældre.

Læs om projektet og hvordan du deltager her

Svømmeskolen BOBLEN

Hvad er Svømmeskolen BOBLEN
BOBLEN er en nystiftet forening i Horsens, som vil tilbyde svømning for børn og børn med særlige behov. Det er vores erfaring, at dette tilbud mangler i Horsens og omegn, og vi har derfor stiftet denne forening.

Læs mere og se kontaktoplysninger her

Resultat af kredsens medlemsundersøgelse

Så er vores medlemsundersøgelse afsluttet – tak til alle deltagerne. I Bestyrelsen vil vi således arbejde videre med planlægning af arrangementer og forsøge at tage hensyn til så mange ønsker som muligt.
Se den her

Forskningsprojekt omhandlende børn med autisme og angst -

- der i øjeblikket udføres på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov.
Projektet er et behandlingsprojekt, som undersøger virkningen af en kognitiv adfærdsterapeutisk behandling specifikt udviklet til børn med autisme og angst - Cool Kids ASF.
Læs mere om projektet og kriterier her

Efterlysning - Odder

Vi efterlyser personer, der kunne have lyst til at arbejde handicappolitisk som bestyrelses medlem i DH i Odder evt. med henblik på en plads i Handicaprådet efter næste byrådsvalg.

Kontakt Kredsformand Marianne Banner  info@autismeoj.dk

EarlyBird i Århus

3 måneders kursusforløb for forældre til førskolebørn med en autismediagnose.
Heimdal opstarter i nærmeste fremtid EarlyBird kursusforløb i Århus. Der afholdes løbende informationsmøder.
For datoer og tidspunkter på informationsmøder samt for yderligere information om EarlyBird, se www.heimdal-aarhus.dk under ”konsulentteamet” og ”EarlyBird”.
Desuden kan Heimdals EarlyBird konsulenter Pia Rydahl Olsen (prol@aarhus.dk) og Michael Harboe Kvistgaard (mhk@aarhus.dk) kontaktes for uddybende information.