Viden om autisme til alle

Vi har i samarbejde med Autisme- og Aspergerforeningen lavet vores linkssamling.

Links

Andre organisationer

The European Council of Autistic People

Autismeforeningen, – Tidl. Landsforeningen Autisme

Autisme- og Aspergerforeningen

Autisme Ungdom

NAUK – Netværk for autistiske kvinder

Danske Handicaporganisationer (DH)

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)
Samt forklaring om diagnoser inden for autismespektret

ICD-10 version 2016 – F84
(Stadig gældende ift. diagnosticering)

ICD-11 – 6A02 Autism spectrum disorder
(Implementeres i Danmark pr. 01-01-2022 jf. Sundhedsstyrelsen)

Styrelser og myndigheder

Beskæftigelsesministeriet

Social- og Ældreministeriet

Socialstyrelsen

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering – Handicapområdet

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO

Viden til gavn

Molis skriver om Aspergers syndrom

Molis skriver om atypisk autisme

Molis skriver om GUU og GUA

Molis skriver om infantil autisme

Piger og kvinder med autisme | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Videnspublikation 1 – Selektiv mutisme – Socialstyrelsen (sbst.dk)

Inspirationskatalog: Selektiv mutisme – hvordan møder vi den? | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Videnspublikation 2: Selektiv mutisme – interventioner til, hvordan stemmen genvindes | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Afsnit 6: Selektiv mutisme for forældre | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

PDA – ekstrem kravundgående adfærd | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Autisme og seksualitet | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Spiseforstyrrelse og autisme | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Autisme og skolefravær | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Juridisk og pædagogisk rådgivning

Landsforeningen Autismes socialrådgiver

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)

Kontakt din borgerrådgiver

Lovgivning

Retssikkerhedsloven (retsinformation.dk)

Forvaltningsloven

Serviceloven

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om stu

Lov om special undervisning

Folkeskoleloven 

Lov om dagtilbud 

Ankestyrelsens søgefunktion principafgørelser 

Hvad er en principafgørelse

KlarRet – vejledning om forvaltningsret

Dukh – Praksisnyt og lov-guides

Værd at vide om fremtidsfuldmagter – Familieretshuset

Værgemål – Familieretshuset

Linksamlingen fra  – links relateret til autisme.

Overlevelsesguidens vidensbank

https://cas.au.dk/autistiske-rollemodeller

Bemærk: Vi linker kun til udvalgte sider. Opdateret 17/10 2023
Scroll to Top