Århus Kommune

8 Gode råd – Århus Kommune

Århus kommune

1. Du kan søge merudgifter, kurser(ATLASS) og TAF(Tabt arbejdsfortjeneste) viaModtagelsen hos Handicap Center Børn (HCB). Målgruppeplacering er altså ikke nødvendig i forhold til merudgifter.

2. Du kan søge adgang til autismeindsigt.dk via Modtagelsen på HCB.

3. Rådgiver hos Familiecenter kan bede om et rådgivnings-parløb med HCB rådgiver.

4. Afvist målgruppeplacering, ved en såkaldt målgruppeafklaring, lukker ikke for ny ansøgning hvis der opstår nye behov. Så søg hvis det opstår – HCB er en fleksibel størrelse som kan tage jeres behov op til ny vurdering.

5. Målgruppeplacering hos HCB sker oftest, når der er brug for foranstaltninger vdr. barn/ung/ familie, der vedrøre §41 og 42 i serviceloven, dvs. merudgifter og tabtarbejdsfortjeneste.

6. Målgruppeplaceringen vurderes årligt. Hvis denne ikke længere er nødvendig,vil sagen overgå til Familiecenter. Igen husk, merudgifter kan fortsat søges i modtagelsen og parløb er ligeledes muligt.

7. Er du i tvivl så kan du kontakte Kreds Østjylland, DUKH, VISO eller hos landsforeningens socialrådgiver Ulla Kjær.

8. Kredsen i Østjylland kan evt være behjælpelig med at få et møde mellem dig og leder af HCB op at stå. Hvis du føler dine behov ikke bliver dækket af Familieafdelingen eller Modtagelsen.

Scroll to Top