Århus Kommune - Grøn STU

Århus Kommune – Grøn STU

Unge, Job og Uddannelse i Aarhus Kommune, arbejder på åbning af STU tilbud med grøn profilaugust 2021. 

Tilbuddet får hjemme på Holme Nygaard – en gammel gård placeret i det gamle Holme, med grønne arealer og rige muligheder for udfoldelser i det fri. 

Det nuværende STU4, under Lyngåskolen på Graham Bells vej, lukker i slutningen af juni 2021.

Profil for Grøn STU:

 Grøn profil skal forstås bredt og tænkes ind i såvel almen undervisning, og i forhold til livsstil, kost, bæredygtighed, bevægelse og lignende. 

 Med en pædagogisk ramme, der sikrer trivsel og læring for unge med autisme, hvor der både er fokus på evnen til at kunne bo, styrkelse af personlige/sociale kompetencer og jobrettede færdigheder. 

 Hvor pædagogiske værktøjer indenfor lærende fællesskaber benyttes, til at understøtte arbejdet med at styrke de unges sociale kompetencer.

 Hvor outdoor/friluftsaktiviteter indtænkes som aktivt pædagogisk redskab, til blandt andet at træne de unges sociale og praktiske færdigheder, samt evt. opnå tilknytning til civilsamfund.

 Hvor de unge afprøver og opnår kompetencer indenfor grønne fag som vedligehold af grønne områder/skov, arbejde i frugtplantager/landbrug/gartnerier/havecentre og andre grønne fag, med stærke forbindelser til kommunale arbejdspladser og private virksomheder indenfor de grønne fag.

Overgang til ny Grøn STU 

STU 4 på Graham Bells vej har i alt 15 unge i STU forløb, som sammen med medarbejderne, flytter til Holme Nygaard. 

Der arbejdes på at skabe en tryg og overskuelig overgang for de unge, og det er tanken, at de unge i overgangen skal arbejde efter den uddannelsesplan, der er lagt på deres nuværende henholdsvis 1. og 2. år. 

Aktiviteterne i den nye grønne profil udvikles og indarbejdes i uddannelsesplanerne efter flytningen, i takt med at de unge falder til på Holme Nygaard. 

For den nye 1. årgang vil den grønne profil aktivt præge de uddannelsesplaner, der lægges for denne gruppe.

Scroll to Top