AutismeIndsigt

Autismeindsigt

AutismeIndsigt og ADHD-Indsigt er et element i den styrkede borgerkontakt mellem borgere og Aarhus Kommune og supplerer de øvrige tilbud til familier med børn med handicap. Formålet med AutismeIndsigt og ADHD-Indsigt er dels at tilbyde viden, der understøtter familiernes behov, og dels at støtte familierne i at kunne kombinere og omsætte denne viden i forhold til lige netop deres barn. Udover familier med børn med autisme og ADHD henvender en del af programmet sig til enten unge/voksne med autisme og/eller ADHD eller personer der støtter unge/voksne med autisme og/eller ADHD.

AutismeIndsigt og ADHD-Indsigt er opbygget sådan, at viden stilles til rådighed på en engagerende, vedkommende og let omsættelig måde, der gør den erhvervede viden brugbar i den enkelte familie og skaber grundlag for den størst mulige effekt. På de tidspunkter det passer bedst for hver familie/person.

Via AutismeIndsigt og ADHD-Indsigt programmet gøres viden om autisme og ADHD tilgængeligt på en fleksibel og let tilgængelig måde. Borgerne kan tilgå programmet, når de har tid, og de kan vælge at fokusere på dele af programmet som har særlig interesse for dem. Derudover kan de downloade redskaber til brug derhjemme.

AutismeIndsigt og ADHD-indsigt er opdelt i en række videosekvenser, hvor dygtige og erfarne fagpersoner præsenterer forskellige aspekter af livet med autisme og ADHD. Det kan være emner som tænkning og forståelse, et godt liv sammen med andre samt skole, job familie og fritid.

Der er så vidt vides ikke andre steder i Danmark endnu, der tilbyder et sådant tilbud til familierne, og der er allerede interesse fra andre kommuner.

Forventede effekterAutismeIndsigt og ADHD-Indsigt er et hurtigt og tilgængeligt tilbud og det forventes derfor, at det medvirker til en forøgelse af den tidlige indsats.

AutismeIndsigt og ADHD-indsigt virker ved at udbrede viden og erfaringer inden for autisme- og ADHD-området. Det forventes derfor, at det vil medvirke til at give familier og enkeltpersoner en bedre livskvalitet ved at styrke deres mulighed for at leve med deres særlige udfordringer.

Det er desuden en forventning, at AutismeIndsigt og ADHD-Indsigt vil medvirke til – på sigt – at reducere antallet af mere indgribende indsatser.

Baggrund for udviklingen af e-læringsprogrammet AutismeIndsigt og ADHD-Indsigt

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) er et videns- og ressourcecenter og VISO-leverandør inden for Autisme og ADHD. Der i centret er et stort fokus på aktivt at være opsøgende i forhold til udvikling og formidling af praktisk og teoretisk viden om arbejdet med børn med unge med handicap og deres familier. Centret har en bred samarbejdsflade både nationalt og internationalt.

En vigtig samarbejdspartner er Scottish Autism, der er den største udbyder af indsatser i relation til mennesker med autisme i Skotland. CSB har i flere år arbejdet tæt sammen med Scottish Autism i forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere med udgangspunkt i den nyeste viden på området.

Scottish Autism har udviklet et e-læringsprogram målrettet mennesker med autisme og deres pårørende. Dette program har nu kørt i en periode i Skotland med gode erfaringer. CSB og Langagerskolen har fået lov af Scottish Autism til at tage udgangspunkt i deres program og videreudvikle det til at passe til danske forhold. Resultatet heraf er et helt nyt tilbud, der kombinerer e-læring med muligheden for at tage konkrete værktøjer i anvendelse. Det er samtidig muligt løbende at modtage rådgivning og vejledning af erfarne konsulenter på området. Der er således tale om en helt ny indsats, der i indhold og form skal udbygge den palet af indsatser som tilbydes unge og voksne med autisme og deres familier i Aarhus Kommune.

Programkonceptet er udviklet af CSB med tæt samarbejde med Langagerskolen, der er en specialskole til børn og unge med autisme og ADHD i Aarhus Kommune. AutismeIndsigt og ADHD-Indsigt indeholder således videomateriale med fagpersoner fra ovennævnte institutioner, videomateriale med særlige videnpersoner inden for området samt interviews med mennesker med autisme.

Great Dane Communications har stået for videoproduktionen samt udvikling og design af platformen.

Nærmere indhold i e-læringsprogrammet AutismeIndsigt og ADHD-Indsigt

Programmet henvender sig til forældre til enten børn eller unge samt voksne med autisme og/eller ADHD og deres pårørende, og består af forskellige elementer.

AutismeIndsigt og ADHD-Indsigt er bygget op i moduler med en række videoer samlet i forskellige temaer. En del af videoerne har form som interviews, hvor forskellige eksperter samt mennesker der selv har autisme og ADHD fortæller om specifikke emner.

Som støtte til videoerne er der produceret en række dokumenter med konkrete værktøjer, som kan downloades.

Programmets opbygning muliggør endvidere, at det vil kunne anvendes som et e-læringsprogram for professionelle, hvor der er indbygget test af den erhvervede viden i programmet.

Hvordan får jeg adgang til AutismeIndsigt og ADHD-Indsigt?AutismeIndsigt og ADHD-Indsigt er et selvstændigt e-læringsprogram som borgerne kan tilgå, når de har tid, og de kan vælge at fokusere på dele af programmet som har særlig interesse for dem.

Kontakt Center for Specialpædagogiske Børnetilbud for at få adgang til e-læringsprogrammerne.

Kontaktoplysninger:

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

Børn, Familier og Fællesskaber

Aarhus Kommune

Tlf.: (+45) 87 13 25 25

Årslev Møllevej 19, DK-8220 Brabrand

www.aarhus.dk

Scroll to Top