I job med handicap

I job med handicap

I job med handicap – et projekt for dig med en
funktionsnedsættelse

Møder du uvidenhed på arbejdsmarkedet omkring det at have
et handicap? Oplever du forskellige barrierer i forhold til at
komme i betragtning til ledige jobs og at blive inkluderet på
arbejdsmarkedet? Har du behov for hjælpemidler for at kunne
udføre et job?

Så har Jobcenter Aarhus et projekt, der kan hjælpe dig med at få
fodfæste på arbejdsmarkedet.

Hvem kan deltage?
Projektet henvender sig til dig, hvis du:

 • har en funktionsnedsættelse, som har betydning for job- og
  uddannelsesmuligheder
 • får dagpenge, ledighedsydelse eller er jobparat på
  kontanthjælp
 • ønsker at komme ud på arbejdsmarkedet
 • Du har fx netop afsluttet en uddannelse eller er mellem to jobs
  og oplever, at det er svært at komme ind på arbejdsmarkedet.

Hvad kan vi gøre for dig?
Vi støtter dig gennem et målrettet jobforløb, hvor vi har fokus
på dine ressourcer og jobmål. Med det som udgangspunkt laver
vi en virksomhedsrettet indsats, hvor vi hjælper dig med at
etablere kontakt til virksomheder og iværksætte en praktik,
løntilskud eller ordinært arbejde.

I projektet samarbejder du med en virksomhedskonsulent.
Virksomhedskonsulenten kan hjælpe dig med at:

 • lave et CV
 • lægge en plan for jobsøgning
 • tage kontakt til virksomheder
 • deltage i jobsamtaler på virksomheder sammen med dig
 • rådgive virksomheder om handicapkompenserende ordninger
 • søge kompenserende støtteordninger, så du kan varetage
  jobbet
 • følge op efter din ansættelse

Virksomhedskonsulenten følger dig gennem hele forløbet – også
efter du er blevet ansat på en virksomhed.

Vil du høre mere…
Er du meget velkommen til at kontakte vores
virksomhedskonsulenter:

Line Davidsen Ibsen                                           Linea Mølholm
Mail: ild@aarhus.dk                                            Mail: moelin@aarhus.dk
Telefon: 41 87 43 96                                          Telefon: 41 85 96 55

Jonas Hjorth                                                       Vinca Nielsen
Mail: johp@aarhus.dk                                          Mail: vniel@aarhus.dk
Telefon: 41 85 96 16                                           Telefon: 41 87 21 35

Scroll to Top