Ny uddannelse for unge med autisme med et grønt tvist

Til august åbner et nyt uddannelsestilbud til unge med autisme. Uddannelsen hedder Den Grønne STU og henvender sig til unge med autisme. Visionen for Den Grønne STU er at skabe et springbræt til jobmuligheder indenfor de grønne fag for unge med autisme og tænke det grønne perspektiv bredt ind i uddannelsen med fokus på blandt andet outdoor aktiviteter, grønne teknologier, bæredygtighed og sund kost.

Til august starter 20 unge på Den Grønne STU, som er Aarhus Kommunes nye uddannelsestilbud til unge med autisme. STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, som er målrettet unge med særlige behov. Målet med Den Grønne STU er, at de unge opbygger kompetencer til at kunne varetage job inden for de grønne fag, og at de unge får en ballast til at kunne leve et godt og sundt unge- og voksenliv.

”Der er i disse år en stærk grøn bevægelse og klimabevidsthed, som sætter sine spor i både byudvikling, jobskabelse og især præger de yngre generationers livsstil og fællesskaber. Med udviklingen af en Den Grønne STU ønsker Aarhus Kommune at koble sig til disse bevægelser og sikre, at unge med autisme kommer frem i første række i forhold til at få fleksjob eller anden beskæftigelse indenfor de grønne fag. Vi bygger videre på de stærke pædagogiske kompetencer indenfor autismeområdet, som vi har i MSB, og arbejder løbende med at give uddannelsen et grønt tvist,” siger Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

For at sikre brugernes stemme har Landsforeningen Autisme deltaget i den arbejdsgruppe, der udvikler rammerne for Den Grønne STU, og kredsformand for Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland, Marianne Banner, ser frem til, at uddannelsen begynder.

”Vi har gennem flere år fået mange henvendelser fra forældre, der efterspurgte en STU med mulighed for at omgås med dyr og deltage i udendørsaktiviteter. Det ønske har vi talt meget om på vores møder med driftschefen, og vi er meget glade for, at der er blevet lyttet til os her. Jeg er også glad for, at vi er blevet direkte inddraget i arbejdsgruppen omkring oprettelsen af dette tilbud. Jeg håber, denne tematisering vil give flere unge, især piger, glæde ved at gå på STU – og ikke mindst at de vil få bedre mulighed for at komme i beskæftigelse bagefter,” siger Marianne Banner.

Den Grønne STU får til huse i Holme Nygård, som er en firlænget gård med have og grønne arealer, der giver gode muligheder for grønne udendørsprojekter.

Udviklingen af den grønne profil vil løbe over de kommende år med fokus på blandt andet at få stærke partnerskaber med andre aktører indenfor de grønne områder. Der er allerede indgået et tæt samarbejde med Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, som tænkes aktivt ind i tilbuddet. Centret kan give STU-eleverne et indblik i jordbrugsuddannelserne, og bidrage til at eleverne rustes til praktikforløb inden for de grønne erhverv.

Ved tilbuddets start kommer det til at rumme tre årgange. Eleverne på de to ældste årgange kommer fra Aarhus Kommunes eksisterende STU-tilbud, STU4, som omlægges. Der er et særligt fokus på, at de unge får en god og tryg overgang til de nye rammer. Det er forventningen, at tilbuddet på sigt kan rumme op til 25 elever.

Uddannelsen indeholder følgende fag:

  • GARTNERIVÆRKSTED: Eleverne arbejder med praktiske opgaver og teoretisk viden om grøntsager, træer og bærbuske samt bæredygtighed, økologi og klima. Der vil være inspirationsture ud af huset til fx planteskoler, gartnerier, økologiske landbrug og lignende. I den forbindelse vil der være et særligt fokus på beskæftigelsesmuligheder inden for disse områder. Der vil være en fordeling af individuelle og fælles opgaver, hvor eleverne udvikler selvstændighed og samarbejdsevner.

  • KØKKENVÆRKSTED: Eleverne får færdigheder i at begå sig i et køkken og erhverver sig kendskab til håndtering af fx madvarer, hygiejne, affaldshåndtering og selvforsyning.  Eleverne introduceres til emner som økologi, madspild, affaldssortering, årstidens frugt/grønt og minimering af kemikalier/CO2-udledning i hverdagen. Eleverne tilbydes praktik både internt og eksternt.

  • DIGITALT VÆRKSTED:  Eleverne lærer om digital dannelse, etik og kommunikation på de sociale medier. Eleverne får mulighed for at tage it-kørekort (WiFive) samt lære at bruge borger.dk, netbank, e-boks, rejseplanen.dk m.m. Desuden får eleverne mulighed for at arbejde med mobiltelefon eller iPad og diverse digitale støtte-apps og programmer, øvelser i at skrive jobansøgning og lave et CV. Der vil også blive arbejdet med at koble det digitale med det grønne gennem eks. fokus på grønne teknologier.

  • OUTDOOR: Indtænkes som et pædagogisk redskab i STU til blandt andet at træne de unges personlige, sociale og praktiske færdigheder samt som en øjenåbner i forhold til at opnå tilknytning til civilsamfund, klubliv og andre fritidsaktiviteter. Outdoor kan fx indeholde MTB, kanosejlads, vandreture, fiskeri, Pokemon Go, metaldetektor, mindfulness, shelter/bål/udekøkken m.m.

Yderligere oplysninger:

Kristian Würtz, rådmand: 40 43 12 13

Marianne Banner, kredsformand, Landsforeningen Autisme: 50 43 83 61

Marie Thodberg, afdelingsleder, STU: 51 57 59 95

Scroll to Top