Aarhus får ny gymnasial uddannelse for unge og voksne med autisme

Om ASF

En 2-årig HF-uddannelse for kursister med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), som vi kalder for A-klassen.

Kravene for at blive optaget er en diagnose inden for ASF. Desuden skal du som minimum have en afsluttet 9. klasse med gode karakterer i dansk, engelsk og matematik. Du vil typisk gå i skole dagligt fra kl. 8.00-13.45, så for at komme i betragtning til klassen, kræver det, at du kan klare at møde stabilt ugens fem dage.

Undervisningen foregår struktureret og overskueligt. Der vil maks. være 12 elever i klassen. Alle får en mentor ved forløbets start.

A-klassen får sit eget undervisningslokale samt et separat lokale, som kan bruges til lektielæsning eller til at holde pause fra skoledagen.

Læs mere om uddannelsen her

Scroll to Top