Projekt for ensomme piger

Er du mor eller far til en ensom pige mellem 13 og 16 år, så læs her.
Jeg er skoleleder på Jeksendalskolen og har sammen med et forældrepar talt en del om det at have en ensom pige derhjemme.
Vi tænker, at hun ikke kan være den eneste, derfor vil vi forsøge at få en klub op og stå for netop den gruppe af piger.

Projektet tænkes som en klub for unge ensomme piger med forskellige diagnoser. Selve konceptet, skal I som forældre selv være med til at udvikle.
Vores oplevelse er, at det kan være svært at skabe nogle holdbare relationer, der også kan bruges efter skoletid og i weekenderne. Pigerne kan have svært ved at skabe relationer der holder efter skoletid.

Pigerne er ofte ensomme når de kommer hjem og har svært ved at skabe bæredygtige relationer der kan danne fundament for deres ungdomsliv.
Vi tror, at vi ved at skabe en solid ramme kan give disse piger større mulighed for at lykkes i relationen til andre. Vi tror det er vigtigt, at vi som de voksne skaber fundamentet. Når fundamentet er skabt, tror vi på at pigerne med tiden selv kan finde ud af at kontakte hinanden og dyrke fællesskabet med et lille puf, fra jer.

Hvordan kan man arbejde med det?
Vores tilgang vil være at få jer som forældre på banen, I skal bane vejen og være hjælpere for pigerne. Der skal skabes et trygt forum, hvor piger og forældre lære hinanden at kende. Det er ikke noget man kan gøre alene som forældre, derfor vil jeg gerne lægge lokaler til og være primusmotor i projektet til at starte med.
Hvis I som forældre sidder i ovenstående problematik, hvor I oplever jeres pige derhjemme som ensom, vil jeg gerne indbyde jer til en dialog om emnet på Jeksendalskolen tirsdag d. 9.1.2018 kl. 19.00
Jeksen Dalvej 3 B 8362 Hørning sammen med andre forældre og i første omgang uden de unge mennesker.
Kontakt Vibeke Bødker på telefon 87 94 87 65 / 29 38 79 41 vibeke.bodker@skanderborg.dk

Scroll to Top