Info gældende WISC

Pressemeddelelse vedr WISC test:

Info gældende WISC!

Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland er blevet informeret om, at firmaet bag WISC (kognitiv test) ikke lever op til reglerne om databehandling ift EU-standarder. PPR- kontorerne i Regionen har forsøgt at indgå i dialog med firmaet og få dem til at indgå i en tilfredsstillende aftale. Firmaet har ikke ønsket dette, hvilket betyder PPR er nødt til at afvikle og lukke for brugen af testene.

Billede af en person der udfylder et skema i en bog

Hvad betyder dette så? Det betyder at:

  • PPR udfaser WISC og helt ophører med at bruge testen.
  • PPV’er (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) indebærer ikke per automatik, at der også laves en kognitiv test. Vurderingen af, hvornår en kognitiv test er nødvendig, er i sidste ende PPR psykologens i samråd med dennes leder.
  • Efter dialog med BUA har PPR fået afdækket, at en henvisning til udredning ikke kræver en WISC-test. I stedet henvises til beskrivelser fra skole og hjem om barnets kognitive ressourcer.
  • Skulle der senere i et udredningsforløb vise sig, at der er behov for en kognitiv afdækning, så kan andet testmateriale anvendes.

Problematikken omkring WISC og GDPR er, som vi har forstået det, ikke kun et lokalt eller regionalt problem. WISC bruges nemlig af mange kommuner i forbindelse med udarbejdelse af PPV’er. Derfor anser vi det som særdeles sandsynligt, at WISC er på vej ud i andre kommuner i resten af landet også.

Hvordan forholder kredsen sig til dette?
Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland forholder sig positivt overfor, at der handles fra kommunalt regi. Det er vigtigt, at der er sikkerhed om behandlingen af særdeles følsomt sundhedsdata. Når det er sagt, må vi også erkende, at vi ofte i kredsen har oplevet, at manglende viden om autisme og skæve profiler i forbindelse med kognitiv testning har gjort, at nogle børn ikke har fået den rette tilgang ift. til læring og udvikling. Derfor ser vi også frem til en mere beskrivende kognitiv profilering af børnene fra både skole og hjem.

Vi har henvendt os til vores gode samarbejdspartner i Autisme- & Aspergerforeningen.

Landsformand Nina Catalina udtaler sig således:

“Helt overordnet tænker jeg, det er positivt for målgruppen, da vi ved, at denne metode ikke giver et retvisende billede af autistiske børns kognitive og intellektuelle niveau. Men når jeg nu hører dette med WISC-testen, kan jeg godt stille mig det spørgsmål, om dette også kan blive gældende for WAIS-testen, der er udviklet til voksne? Det må tiden vise, lige nu glædes jeg over, at man forhåbentlig vil indhente og bruge autismespecifikke metoder i stedet for.”

Scroll to Top